دفترحقوقی دادگران آزادانديش

(دكتر مجيد عباس آبادی و همكاران)

تلفن تماس

0098-21-88695240

English
مشاوره و پذیرش دعاوی حقوقی در زمینه های :

♦ املاک

♦ قراردادهای داخلی و بین المللی

♦ امور تجاری

♦ شرکتها

♦ بیمه

♦ مالیات

♦ کارگر و کارفرما

♦ مهاجرت

♦ اقامت

♦ مشاوره و پذیرش دعاوی کیفری

دادگران آزاد انديش

 برای استفاده بهتر و مناسبتر از موضوعات سایت علاوه بر اینکه مجموعه های قوانین در بخش مقررات پیش بینی شده بخشی نیز به نمونه های قرارداد، آئین نامه و جزوات درسی اختصاص یافته است.

English