دفترحقوقی دادگران آزادانديش

(دكتر مجيد عباس آبادی و همكاران)

تلفن تماس

0098-21-88695240

English
همکاران خارج از کشور EditaSibitytePeyravi EditaSibitytePeyravi کارشناسی ارشد
در حقوق تجارت
وکیل همکار در شرکت prospera
مسلط به زبان های لیتوان روسی
انگلیسی
مقیم لیتوانی
Alexander Saha Kian آقای الکساندر ساهاکیان
وکیل دادگستری
مسلط به زبان های فارسی . ارمنی . انگلیسی
مقیم ارمنستان
غلامرضا رمضانی ماهونکی وکیل پایه یک دادگستری
مقیم امارات متحده عربی
همکاران داخل کشور (تهران) آقای دكتر حسین طاهرخانی وکیل پایه یک دادگستری
دکتری حقوق خصوصی
استاد دانشگاه
Hamidreza-Mansouri حمیدرضا منصوری وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق عمومی
تخصص در بیمه
رضا خاوری کارشناس ارشد تجارت بین الملل
وکیل پایه یک دادگستری
امور حقوقی و کیفری
Marjan-Dadrasan مرجان دادرسان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
وکیل پایه یک دادگستری
سلمان شریفی نعمتی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
تخصص در بیمه
Hossein-Alayi حسین اعلایی وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در جرائم رایانه ای و اقتصادی
فاطمه سادات نوری کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس ارشد در امور مربوط به مسائل حقابه و آب
Farzaneh-Hakimi فرزانه حکیمی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
متخصص در امور بیمه :
بیمه های حمل و نقل ، L.C ، قراردادهای نفتی
Anahita-Safaverdi آناهیتا صفاوردی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
وکیل پایه یک دادگستری
Mahmood-Arablou محمود عربلو وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
Neda-Maleki ندا ملكي وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرشته ابراهیم وندی وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در امور ثبت شرکتها و علائم صنعتی
زهرا سادات شفیعی کارشناس رسمی در رشته ثبت شرکتها ، علائم تجاری و اختراعات
محسن براتیان وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و متخصص در امور پیمانهای دولتی و قراردادها
ساناز حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری،کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
متخصص در امور نفت و گاز
Maryam Jabbari مریم جباری وکیل پایه یک دادگستری
همکاران و نمایندگان استانها هادی اسداله زاده
(استان خراسان شمالی)
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
هوشنگ تاج الدینی
(استان کرمان)
وکیل پایه یک دادگستری
خانم فرشته ابراهیم وندی
(استان یزد)
وکیل پایه یک دادگستری

English