به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷٫۲٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۸ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد که میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۷۵- به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۰) از ۳ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال
۲- مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۱) از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۴۵ میلیون ریال
۳- مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۲) از ۳۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال
۴- مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۳) از ۶۰ میلیون ریال تا ۸۵ میلیون ریال
۵- مجازات‌های نقدی تبصره (۲) ماده (۱۳) از ۶۰ میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال.
سیام**۹۳۱۴**۱۴۴۹

انتهای پیام /*


سياسي


شكار


صيد


مصوبات ۹۳